Καλώς Ορίσατε > Ο Σύλλογος > Έντυπα Εγγραφής

Έντυπα ΕγγραφήςΕΓΓΡΑΦΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΟΡΙΝΘΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΩΝ


Όσες/όσοι έχετε εκδομένο συγγραφικό έργο και επιθυμείτε να συνδράμετε με τις όποιες δυνάμεις σας στη συλλογική προσπάθεια ανάδειξης της πνευματικής Κορινθίας, μπορείτε να εγγραφείτε στην Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων.  

Το σχετικό έντυπο αίτησης διατίθεται από τα μέλη του Δ.Σ. ή μπορείτε να το κατεβάσετε από την ιστοσελίδα μας. Υπεύθυνος για τις εγγραφές νέων μελών έσει οριστεί ο Αντιπρόεδρος κ. Σωτήρης Κοκκωνάκης.


Κατεβάστε την αίτηση από ΕΔΩ!ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

Η αίτηση πρέπει να συνοδεύεται από τα εξής:

α) Τέλος εγγραφής 10 € και ετήσια συνδρομή για το τρέχον έτος, που έχει καθοριστεί σε 10 €. Αποδείξεις θα σας αποσταλούν από τον Ταμία της Εταιρείας.

β) Αντίγραφα των βιβλίων που έχετε εκδώσει (ένα για κάθε βιβλίο).

γ) Πλήρες βιογραφικό και εργογραφικό σημείωμα.

δ) Πρόσφατη φωτογραφία.

 

Αίτηση εγγραφής και βιβλία να αποσταλούν στη διεύθυνση: 

Σωτήρης Κοκκωνάκης, Σόλωνος 50, 20200 Κιάτο, 

(e-mail: sotkokonakis@gmail.com τηλ. 6944641400).

  

 
Εταιρεία Κορινθίων Συγγραφέων